Thébská abeceda

15. ledna 2010 v 20:39 | Lutero |  Písma a runy

 


Přechod přes řeku

15. ledna 2010 v 20:29 | Lutero |  Písma a runy

Germánské runy

15. ledna 2010 v 20:26 | Lutero |  Písma a runy

Anglosaské runy

15. ledna 2010 v 20:23 | Lutero |  Písma a runy


31.12.2009

31. prosince 2009 v 22:14 | Lutero |  !!!-Prohlášení-!!!
Přeji všem šťastný posledný den dobrých let.

Prokletí předmětu k neúspěchu

28. prosince 2009 v 21:03 | Lutero |  Kletby
Tato kletba prokleje předmět ( např.: náhrdelník, prsten - cokoliv co by měl dotyčný dlouho u sebe ) tak aby dotyčný co má přemět u sebe sbíral co nejvíce neštěstí a neúspěchu.

Namiřte ruku nad předmět ( tak max 30cm ), představujte si jak vám z dlaně proudí ,,černé světlo" a snažte se do předmětu vcítit. jakmile Vám začne teplat ruka tak proneste:

Excesror eius cor, adeo, ut-cumque mea sucus mulgeo
---------------------------------------------------------------------


Pokud se Vám kletba povede, předmět se stává nebezpečným

Čarodějnická kolébka

26. prosince 2009 v 0:12 | Lutero |  Astrální cestování
Utlumování fyzických smyslů vnějšími prostředky není nic nového. Celá staletí se arabští dervišové zavěšovali na provazech přivázaných kolem zápěstí. Hindové seděli dny, týdny nebo dokonce měsíce v pozici lotosu a příslušníci čarodějnického kultu používali na oddělování vědomí od fyzična zařízení známé jako ,,čarodějnická kolébka".

Č. kolébka má několik obdob ( dvě jsou na ilustracích ).
Všechny mají shodnou základní funkci - izolovat člověka od jeho fyzického prostředí a znemožnit mu fyzický pohyb. Za těchto podmínek je vědomí uvolněno z tělesných pout a svobodně se toulá mimo fyzický horizont. ( mezisférní cestování )
Jak je znázorněno ( obr. 8.2 ), v první kolébce je osoba zabalena jako mumie do rubáše z kůže nebo látky. Paže má svázané obdobně jko u svěrací kazajky. Kožené popruhy drží tělo v železném rámu, zatímco kožená kapuce brání ve vidění a slyšení. Hlava je udržována koženým popruhem nebo železným poutem, jak je ukázáno na obrázku. Kolébka je zavěšena na jednoduchém provaze, takže se může volně houpat a otáčet. To způsobuje naprostou dezorientaci ve vztahu k zemi.


Druhou obdobou ( obr. 8.3 ) je zavěšení na kožených rukávech. Kožený obal byl podšit kožešinou ( moderní verze používají pěnovou gumu ) pro lepší pohodlí. Tyč je zavěšena na jednoduchém popruhu opět proto, aby bylo dosaženo dezorientace ve vztahu k zemi. Všiměte si, že v obou případech je páteř držena rovně. Kolébka vyvolává nejen smyslnou izolaci, která pomáhá osvobodit vědomí, ale také pomáhá projekci vědomí mimo fyzické tělo - astrální projekci. ( popřípadě mezisférní či sférní, Astrál - není zde na této rovině )
Není potřebné, ani se nedoporučuje, aby člověk za normálních okolností používal kolébku. Takové zařízení lze použít za přísného dohledu někoho, kdo se dobře vyzná v jejím používání.


Mé poznámky: tento způsob nedoporučuji poněvadž je to uspěchání a kdo se má do mezisféry nebo do Astrálu dostat tak se mu to jednou zničehonic prostě povede i bez utlumování smyslů. Podle mého názoru je lepší holdovat klasickému způsobu uvolnění, poněvadž kdo je zasvěcenný ví že se někdy do sféry v danný okamžik prostě musí dostat a je v prdeli když se naučí na kolébce.

Pokud jste jen zvědavý a chcete to zkusit a JSTE SI JISTÍ ŽE NIC NEUSPĚCHÁVÁTE tak si zajistěte ochranu ( nějaký dobytý šutr, dobytý pentagra ) lehněte si, uvolněte se ............
Upraveno z knihy Velká učebnice magie a čarodějnictví od R. Bucklanda

Trpělivost

25. prosince 2009 v 23:17 | Lutero |  Schopnosti a vlastnosti ,,mága"
Je jednou z nejdůležitějších vlastností. Většina věcí co v magii uspěcháte tak Vám pak přihorší dříve nebo později.

Ve všem buďte trpěliví, nic neuspěchejte a na všechno se pečlivě připravujte, to je asi vše co Vám k této vlastnosti můžu říct ;-)

Naslouchání - intuice

25. prosince 2009 v 23:03 | Lutero |  Schopnosti a vlastnosti ,,mága"
Z knihy Velká učebnice magie a čarodějnictví od Raymonda Bucklanda ( s. 112. - 113. )

Předpokládejme například, že chodíváte z práce vždy stejnou cestou. Jednoho odpoledne, až přijdete na určitou křižovatku, pocítíte nutkání jít jistou alejí se stromořadím. Vaše vědomá mysl samozřejmě začne hned argumentovat: ,,nemáš čas, čeká tě rodina, než se setmí - musíš posekat trávník...". Ignorujte vědomou mysl a naslouchejte vnitřnímu nutkání. Odbočte do této aleje. Existuje pro to důvod. Možná najdete hezký rybník nebo dvorek s květinami či stráň, která Vás naplní radostí z přírody a dodá Vám potřebné duchovní povzbuzení. Možná si však nevšimnete ničeho pozoruhodného. Třeba podniknete jinou cestu domů, aniž byste získaly nějaký zvláštní zážitek. Možná se nikdy nedovíte o hrozné nehodě, která se stala o dva bloky dál za křižovatkou přesně v okamžiku, kdy jste tudy měli projídět ! Ať je to zřejmé nebo ne, EXISTUJE DŮVOD!

Má poznámka: Když se naučíte s intuicí pracovat defakt jí naslouchat tak můžete vycítit každý detail co máte a nemáte dělat. Například si budete chtít utrhnout jablko ze stromu, teď Vám něco říká že v něm je červ nebo na druhé straně sedí vosa, která by Vás bodla do prstu... a může Vám to naopak říct, které si máte vzít než to, které nemáte uchopiti. Jsem si jistý že chápete ;-)

Čištění cest ke zdroji informací, doslov

25. prosince 2009 v 22:39 | Lutero |  Pomůcky
Když budete neustále pracovat se šesti uvedenými kroky, cesta k informacím se postupně začne pročišťovat a budete je moci začít získávat. Proces je tak postupný, že si ho nejprve možná ani nevšimnete. Mnohokrát jsou prvními náznaky kousky znalostí, které nemají žádný vědomě známý zdroj. Mohou to být zcela nové myšlenky, koncepce nebo uvědomění si nových pravd. Otevírání cest ke zdroji informací se může projevit také v tom, co vypadá jako zlepšení paměti. Tato změna je však málokdy příliš výrazná. Nestanete se najednou ,,jasnovidcem"!... ale postupně, po nějaké době, se dozvíte nové pravdy, nové znalosti a nabudete nové vědomí.
Čerpání intuitivních informací by mělo být normálním stavem vědomí. Jak se budete zdokonalovat, zjistíte, že je nelze vdy zahájit nebo ukončit na povel. Je často zcela bezděčné. Možná někoho poprvé potkáte a uvědomíte si, že o něm něco ,,víte". Pocítíte situace z jeho minulosti nebo budoucnosti. Možná ,,uvidíte" věci nebo lidi spojené s jeho životem. Jindy třeba budete chtít něco znát nebo vnímat, ale vůbec žádné dojmy nepřijdou. Časem, když budete využívat svých schopností a trénovat je, zjistíte, že získáváte stále více a více informací. Nakonec přijdete na to, že dokážete vyvolat informace téměř na povel.

Má poznámka - nové ,,znalosti" můžou pocházet z minulích životů

Čištění cest ke zdroji informací, meditace

25. prosince 2009 v 21:52 | Lutero |  Pomůcky
Nakonec musíte ovládat ticho, v němž vyšší já hovoří. Koncentraci a zaměření pozornosti na vyšší úroveň se naučíte prostřednictvím meditace. Denní meditování vyčistí mysl od chaosu a vytvoří čistý zdroj, který budete moci užívat podle své vůle.

Čištění cest ke zdroji informací, láska

25. prosince 2009 v 21:43 | Lutero |  Pomůcky
Měli byste se naučit opravdově milovat. Existuje mnoho pmylů souvisejících s tímto tématem. Příliš často se na lásku pohlíží jako na poněkud sobecký cit nebo jako na nesmyslnost. Musíte se naučit vyšší lásce, nesobecké lásce. Měli byste se naučit milovat natolik, že byste se spíš dokázali vzdát lidí nebo věcí než na nich lpět. Vaše láska by měla být chápající a odpouštějící. Je třeba si uvědomit, že každý jedinec musí jít svou cestou, získat své vlastní zkušenosti, aby se mohl plně vyvinout. Musíte ho nechat jít jeho cestou a jeho vlastním tempem. Lásku byste měli dávat. Měli byste jí být. Měli byste si vypěstovat empatii vůči všem - a k nikomu nepociťovat soucit.

Čištění cest ke zdroji informací, touha po majetku

25. prosince 2009 v 20:51 | Lutero |  Pomůcky
Pro mnohé lidi je jednou z nejtěžších překážek k překonání posedlost majetkem. Náš majetek nás ovládá, i když to vypadá, jako by nám sloužil. Vyžaduje náš čas a peníze. Poutá nás k určitému místu a značně nám komplikuje život. Způsobuje žárlivost, chtivost, závist a nenávist. To neznamená, že bychom se měli vzdát svého majetku. Máme vlastnit všechny věci, dělit se o všechny věci a mít moc nad všemi věcmi. Neměly bychom se tedy soustředit na moc nad jednou nebo dvěma věcmi a vyloučit všechny ostatní. Přemýšlejte o svém názoru na vlastnictví. Kdo je pánem a kdo otrokem ? Naučte se přeměňovat malichernou touhu po vlastnictví na velký duchovní pocit sounáležitosti a jednoty.

Daniel Landa - Obsidián

25. prosince 2009 v 19:40 | Lutero |  Astrální cestováníZavři oči a nastav dlaň.
Vložím ti do ní obsidián.
Magická slova naplní chrám
a slzy skanou na pentagram.

Luna se blíží, až se tají dech.
Tajemství odhalí.
Její stříbro ti ulpí na křídlech.
Zvony zní do dáli.

Obsidián černý jako noc.
Tvoje srdce už zná tu moc.
Teď víš, co je duše bez těla,
brány si zavřít nesměla.

Tohle tajemství nebudeš chtít nikde vyprávět.
Ať ho pozná... ať si ho pozná každý.
Černý obsidián skrývá celý svět.
Ty to teď víš, a víš už to navždy.

Otevři oči a ukaž dlaň.
Vezmu si zpátky obsidián.

25.12.2009

25. prosince 2009 v 19:32 | Lutero |  !!!-Prohlášení-!!!
Vzhledem k několika malým problémům přistoupím k výsledků hlavní ankety až 1.2.2010 a budu se jím řídit po dobu nastávajících dvou týdnů.

DEATHSTARS - Death dies hard

19. prosince 2009 v 23:04 | Lutero |  písně, videa

Watch the vultures as they open their eyes
Can you please, please give them something
Play the heavens with the Devil's dice
Can you serve them, feed 'em with your king

You've never seen anything like this before
You will never see a clockwork sunrise no more

I bring no shelter 'cause I...

I will deny you
This world belongs to me
You try to fake it
But all wounds are there to see

Death Dies Hard
Watch as the Devil gets sold to me
Death Dies Hard
Enter hell and use the bone of God as key

The lotus withers as the insects thrive
Can you please please give them something
The pulse of darkness brings God alive
Can your black crimes be carried on white wings

You've never felt anything like this before
A sulphur storm brings the victims upon the shore

I bring no shelter 'cause I...

I will deny you
This world belongs to me
You try to fake it
But all wounds are there to see

Death Dies Hard
Watch as the Devil gets sold to me
Death Dies Hard
Enter hell and use the bone of God as key
Podívej na supy jak otevírají oči
můžeš jim něco prosím,prosím dát
Hrej nebe s ďáblovými kostkami
můžeš jim sloužit, nakrmit je svým králem

Nikdy jsi neviděl něco jako tohle
Nikdy více již neuvidíš hodinu svítání

Já nepřináším žádný úkryt protože já...

Já tě odmítnu
Tento svět patří mě
Můžeš to zkusit popřít
Ale všechny zranění jsou tu k vidění

Smrt těžko zemře
Dívej se jak mě ďábel prodává
Smrt těžko zemře
Vstup do pekla a použij kost Boha jako klíč

Lotus vadne jako hmyz rozkvétá
Můžeš jim něco prosím, prosím dát
Puls temnoty přivádí boha k životu
Tvé černé zločiny mohou být neseny na bílých křídlech

Nikdy jsi necítil něco jako tohle
Sirná bouře přináší oběti na pobřeží

Já nepřináším žádný úkryt protože já...

Odmítnu tě
Tento svět patří mě
Můžeš to zkusit popřít
Ale všechny zranění jsou tu k vidění

Smrt těžko zemře
Dívej se jak mě ďábel prodává
Smrt těžko zemře
Vstup do pekla a použij kost Boha jako klíč

19.12.2009

19. prosince 2009 v 22:57 | Lutero |  !!!-Prohlášení-!!!
Máme tu pět dní před Vánocemi a asi dva týdny před začátkem školy a já mám spoustu času na psaní a psaní a psaní........... Výsledkem hlavní ankety pro teď zůstává telepatie, jakmile se mi povede zaplnit nastávající rubriky a ještě jsem zde měl naplánované něco přidat tak se budu plně věnovat telepatii ;-), jinak přeji pěkné svátky, veselé Vánoce a šťastný Nový rok ! S pozdravem Lutero...

Další články


Kam dál